Quote'lar

Bazen küçük bir cümle büyük bir etki için yeterlidir